Måltider

Hel dag
 • Voksen (19 +): 360 kroner
 • Ungdom (13 - 18): 310 kroner
 • Barn (5 - 12): 180 kroner
 • Baby (0 - 4): Gratis
Frokost/Kvelds
 • Voksen (19 +): 100 kroner
 • Ungdom (13 - 18): 90 kroner
 • Barn (5 - 12): 50 kroner
 • Baby (0 - 4): Gratis
Middag
 • Voksen (19 +): 160 kroner
 • Ungdom (13 - 18): 130 kroner
 • Barn (5 - 12): 80 kroner
 • Baby (0 - 4): Gratis
Kaffe
 • Voksen (19 +): 60 kroner
 • Ungdom (13 - 18): 50 kroner
 • Barn (5-12): 30 kroner
Festmiddag
 • Voksen (19 +): 200 kroner
 • Ungdom (13 - 18): 150 kroner
 • Barn (5 - 12): 100 kroner
 • Baby (0 - 4): Gratis

Overnatting

Internat pr døgn
 • Voksen (19 +): 800 kroner v/ hele kurset
 • Voksen (19 +): 850 kroner v/ 2-4 dager
 • Ungdom (13 - 18): 500 kroner
 • Barn (5 - 12): 300 kroner
 • Baby (0 - 4): Gratis

 • Enkeltromstillegg 100 kroner
  (Begrenset antall)

Voksen / Ungdom
 • På sal: 380 kroner
 • Uten kost: 100 kroner

Campingvogn pr døgn
 • Campingvogn / Bobil: 320 kroner
 • Telt: 100 kroner
 • Voksen: 40 kroner
 • Ungdom (13 - 18): 30 kroner
 • Barn (4 - 12): 20 kroner
 • Baby (0 - 3): Gratis

Det gis 15% familierabatt til familier med min. ett betalende barn.

Prisene er inkludert kost/losji og deltakelse på bibelkursets møter og samlinger. Enkeltmåltider kan kjøpes, se nettsidene